Papier a formáty papiera

Papier je tenký väčšinou hladký materiál vyrábaný zhutnením celulózových vlákien z drevín alebo iných rastlín (bavlna a konope).

História papiera

Vznik papiera úzko súvisí so vznikom a vývinom písma. Preto sa najskôr na rôzne materiály len kreslilo a až neskôr písalo.

  • Maľby na stenách jaskýň sú prvým trvalým zápisom. Neskôr sa kreslilo na kôrky z dreva, kamenne late a hlinené dosky.
  • Papyrus – Dnešné pomenovanie „papier“ pochádza od slova „papyrus„. Svoje korene má v starovekom Egypte, kde bol prvý papyrus vyrobený už v roku 2500 pred naším letopočtom. Zdrojom bola 4-5 m vysoká trstinová rastlina Cyperus papyrus, ktorá rástla na močaristých územiach Egypta, Sýrie a Babylonie. Čerstvo vyrobený papyrus má bielu farbu, žltú až hnedú farbu získal až v priebehu niekoľkých tisícročí.
  • Pergamen je pomenovaný podľa mesta Pergamon na území starovekej Mýssie (teraz Bergamo v Turecku.) Je to vlastne vyčistená oslia, kozia alebo ovčia koža, špeciálne spracovaná, postupne vybrúsená a vyleštená na tenkú blanu (membránu). Vznik pergamenu sa všeobecne považuje za dôsledok rivality medzi Egyptom a Pergamom. Pergamen sa stal nástrojom šírenia kultúry a informácií v Európe a Ázii. Pergamen sa na našom území používal až do konca 18. storočia.
  • Papier vynašli v Číne v roku 105 n. l. Vtedy sa pri jeho výrobe používala kôra moruše a niektoré vlákna iných rastlín. Do európy sa dostával postupne. V 9. storočí už poznali tajomstvo a jeho výrobu v Grécku a Taliansku. V 12. storočí v Španielsku, Francúzsku a Taliansku. Do 16. storočia spadajú aj začiatky prvých prevádzok ručnej výroby papiera na Slovensku. V súčasnosti je ručná výroba papiera považovaná za umenie, oproti priemyslovej výrobe je drahá.

 

Vlastnosti papiera

  • Kvalitu určujú tieto faktory: hrubosť a tenkosť, tvrdosť a slabosť, poróznosť, odolnosť, vsiakavosť a odpudznosť, belosť a sfarbenie, transparentnosť a plnosť, či je určený na balenie, pre ľudí…
  • Druh papiera: kriedový, výkresový, umelecký, matný, novinový, určený pre laserové tlačiarne, pre obálku magazínov, pre billboardy a plagáty….
  • Gramáž papiera sa udáva v gramoch na meter štvorcový (g/m²). Toto nám udáva hrúbku papiera, alebo tiež či ide o papier (do 150 g/m²), kartón (150-250 g/m²) alebo lepenku (nad 250 g/m²). Pri tlači musíme tiež brať v úvahu hmotnosť farby, obzvlášť pri tlači viacstranových vecí ako sú knihy a časopisy.

 

Formáty papiera

Najbežnejšie formáty papiera na Slovensku aj inde vo svete (výnimkou sú USA, Kanady, Mexika a niektoré juhoamerické krajiny), spĺňajú medzinárodný štandard ISO 216. Česko-Slovensko prijalo tento štandard v roku 1953. Dnes platí na Slovensku norma „STN EN ISO 216“, ktorá tieto formáty preberá.

ISO 216 definuje tri najdôležitejšie rady formátov: A, B, C. Z nich rad A je základný; rad B je rozširujúci a rad C je špecializovaný pre obálky. Základným formátom je A0, ktorý je definovaný svojou plochou, ktorá je presne 1 m².  Ďalšie formáty tohto radu (A1, A2, A3,…) vznikajú postupným rozdelením na polovicu kolmo na dlhšiu stranu.