Fotografovanie

Ostrenie – umiestnenie fotografovaného predmetu alebo nastavenie optického zariadenia tak, aby bol výsledný obraz ostrý. U niektorých fotoaparátov je možné vybrať si z ostriacich bodov, ktoré symbolizujú miesta, na ktoré sa bude fotoaparát snažiť zaostriť. Napríklad rad zrkadloviek ponúka priamo v hľadáčiku množstvo automatických ostriacich bodov. Na telefóne viete kliknúť na miesto alebo postavu, kde má fotoaparát zaostriť.

Clona – nastavenie clony reguluje množstvo svetla, ktoré bude prechádzať objektívom . Clona má tiež vplyv na hĺbku ostrosti. Otvorenosť clony je vyjadrená hodnotou clonového čísla (f), pričom čím vyššia toto číslo je, tým menej svetla preniká dovnútra a hĺbka ostrosti narastá. Priemer vstupnej šošovky je daný pomerom medzi ohniskovou vzdialenosťou a clonovým číslom .

Vyváženie bielej – v digitálnych fotoaparátoch sa jedná o elektronické vyváženie farebnej teploty , ktorá je zviazaná s určitými svetelnými podmienkami. Ak je biela farba zaznamenaná ako biela, budú aj ostatné farby na snímke vyzerať prirodzene. V prípade mechanických fotoaparátov na film sa vyváženie bielej dosahuje prostredníctvom výberu vhodného filmu pre dané svetelné podmienky alebo použitím farebného filtra .

Expozičný čas – ovládanie rýchlosti uzávierky (často vyjadrená ako zlomky sekundy) slúži na nastavenie času, po ktorý je svetlocitlivý materiál vystavený svetlu. „Rýchlejšia“ uzávierka (trvajúce kratšiu dobu) znižuje ako množstvo prenikajúceho svetla, tak množstvo pohybovej neostrosti danej pohybom subjektu alebo fotoaparátu . Pomalší rýchlosť uzávierky umožňuje dlhšiu expozíciu , čo sa využíva pri zníženej svetelnosti, napríklad pri fotografiách nočnej oblohy .

Citlivosť – vo fotoaparátoch na film sa udáva citlivosť filmu, v digitálnych fotoaparátoch potom premenná citlivosť čipu (ktorá môže byť aj súčasťou automatickej expozície , ktorú vykonáva fotoaparát sám). Citlivosť je spravidla udávaná pomocou číselného systému ISO. Čím vyššie je ISO, tým citlivejší je film či čip voči svetlu, zatiaľ čo pri nižších číslach je odozva menšia. Citlivosť spolu s  clonou a expozičným časom , tvoria expozíciu fotoaparátu , teda ovplyvňuje výslednú svetlosť fotografie.

Dynamický rozsah – každá fotografovaná scéna má svoje najtmavšie a najjasnejšie miesto. Ak rozdiel jasu ktorýchkoľvek dvoch rôzne jasných bodov nazývame kontrast, potom rozdiel jasu najjasnejšieho a najtmavšieho bodu na scéne sa nazýva dynamický rozsah. Fotoaparát však nemožno pri nastavovaní správnej expozície scény, ktorá zahŕňa jasne osvetlené i tmavé miesta nastaviť tak, aby exponoval správne tmavé i jasné miesta. V takom prípade je dôležitá schopnosť svetlocitlivej vrstvy zaznamenať čo najväčší dynamický rozsah v čo najväčšej miere. V tom zatiaľ stále vedú pred digitálnymi aparátmi klasické fotoaparáty.

 Ďalšie informácie o fotografovaní, výbave ateliéru a fotoaparátu aj s ukážkovými fotografiami môžete nájsť v tomto pdf s prezentáciou z hodiny: http://marpat.sk/wp-content/uploads/2021/02/Prezentacia-fotografovanie.pdf