Plagáty – vývoj a história

Plagát je verejné oznámenie v podobe papiera veľkých rozmerov, určené na upútanie pozornosti a propagáciu.

Prvé plagáty vznikli v 15. storočia, kedy európski remeselníci používali ručne vyrábané jednoduché informačné tabule so stručným textom oznamujúcim poväčšine nejakú udalosť v meste. Zaobišli sa bez estetického či dekoratívneho prvku. Boli výlučne informačným médiom.

Neskôr pribudlo dekoratívne písmo, ale estetický prvok vstúpil do plagátovej tvorby až v 18. storočí, a až o storočie neskôr sa stalo z plagátu plnohodnotné umelecké dielo.

V štyridsiatych a päťdesiatych rokoch 19. storočia sa objavili na parížskych stenách prvé farebné obrazové plagáty, ktoré už spĺňali rovnakú funkciu ako dnešné. Tj. propagovali výrobky, ľudí, obchody, divadelne, filmové či cirkusové predstavenia…

secesii (koniec 19 stor.) bol plagát veľkou reklamou ženského pôvabu. Deväťdesiatdeväť percent plagátov zobrazuje vo svojej kompozícii ženu, pretože pre secesný plagát boli muži nepoužiteľní, škaredí. Hlavným predstaviteľom takýchto plagátov bol Alfons Mucha ,český umelec žijúci v Paríži.

Od prelomu 19. a 20. storočia sa stal nerozlučným spoločníkom mestského človeka, prostriedkom slobody prejavu. Plagát je účelný, propaguje udalosť, produkt, či myšlienku, a zároveň môže byť obrazom, voľným výtvarným dielom.